Prinsjesdag                                      dinsdag  19-09-2017
Herfstvakantie                                maandag 16-10-2017 t/m vrijdag 20-10-2017
Kerstvakantie                                  maandag 25-12-2017 t/m vrijdag 05-01-2018
Voorjaarsvakantie                          maandag 26-02-2018 t/m vrijdag 02-03-2018
Goede Vrijdag                                 vrijdag 30-03-2018
Tweede Paasdag                             maandag 02-04-2018
Koningsdag/Meivakantie             vrijdag 27-04-2018 t/m vrijdag 11-05-2018
Tweede Pinksterdag                      maandag 21-05-2018
Zomervakantie                               maandag 16-07-2018 t/m vrijdag 24-08-2018

In het schooljaar 2017-2018 worden deze taak- enof studiedagen gepland. Op deze dagdelen houden deleerkrachten zich bezig met zaken die het onderwijs opde Zuidwalschool aangaan.
• Maandag 18 september 2017
• Maandag 25 september 2017, alleen de middag
• Dinsdag 24 oktober 2017
• Vrijdag 3 november 2017, alleen de middag
• Woensdag 17 januari 2018
• Vrijdag 23 februari 2018
• Donderdag 12 april 2018
• Woensdag 16 mei 2018
• Maandag 28 mei 2018
• Dinsdag 26 juni 2018
• Vrijdag 13 juli, alleen de middag