Voorschool (peuterspeelzaal):

Van 2 1/2 tot 4 jaar is uw kind van harte welkom op de Voorschool. Er is veel aandacht voor de taalontwikkeling van kinderen en de lichamelijke en creatieve ontwikkeling. De Voorschool zorgt ervoor dat uw kind goed voorbereid kan starten op de basisschool. Daarom wordt er intensief samengewerkt met de groepen 1 en 2 van de Zuidwalschool. Kindersymfonie, Samenspel en de Voorschool worden begeleid door medewerkster van Stichting Jeugdwerk, een welzijnsorganisatie waarmee de Zuidwalschool intensief samenwerkt.

Basisschool:

Vanaf 4 jaar is uw kind van harte welkom op de Zuidwalschool. Is uw kind al ingeschreven bij de Voorschool dan verloopt de plaatsing automatisch.

In 2016 is  er een verandering gekomen in de aanmeldprocedure van uw kind. Als uw kind 3 jaar is geworden kunt u uw kind inschrijven voor de basisschool. Daarnaast is het zo, dat u als ouder de keuze heeft om meerdere scholen te kiezen.

De Haagse schoolbesturen en de gemeente hebben hierover afspraken gemaakt. Zo maken we het aanmelden duidelijker en eerlijker.
Meer informatie over dit onderwerp vind u op: www.eenaanmeldleeftijd.nl
Inschrijven kan iedere dag zonder afspraak op het kantoor. Heel graag laten wij dan onze school zien en geven wij u de nodige informatie.

U bent van harte welkom!