Ouderbetrokkenheid

Als ouders en school goed samenwerken, is de kans groot dat kinderen zich goed ontwikkelen.

Betrokken ouders, zowel op school als thuis, zijn dus ontzettend belangrijk. Reden voor ons om te proberen de ouderbetrokkenheid op onze school zo groot mogelijk te laten zijn. Om dit doel te bereiken neemt de Zuidwalschool deel aan een aantal projecten en verzorgd heel veel activiteiten.

Door de Corona gaan veel van deze activiteiten op dit moment niet door. Wel gaan de speelochtenden en de Nederlandse les door. Deze worden op locatie gegeven en dus niet in de school zelf.