De volgende activiteiten zullen voorlopig niet doorgaan vanwege de Corona.

Alle kinderen gelijke kansen
U krijgt informatie over het indienen van een aanvraag voor een computer, een fiets, materiaal voor sport en cultuur, vakantieweken, bijzondere schoolkosten en het aanvragen van een schoolspullenpas. U dient in het bezit te zijn van een Ooievaarspas.

U bent alle van harte welkom om de voorlichtingsmiddag bij te wonen.

Bezoek aan het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin)
Donderdag (datum volgt) om 13.00 uur lopen wij met elkaar naar het Centrum voor Jeugd en Gezin op de Paviljoensgracht 1. Alle ouders zijn welkom om mee te gaan. We krijgen een rondleiding en informatie over alle diensten binnen CJG.

Voorlichting JGC gezonde voeding
Donderdagmiddag (datum volgt) van 13.00 uur tot 15.00 uur in het lokaal voor oudereducatie.

Voorlichting JGC pubers
Donderdagmiddag (datum volgt) van 13.00 uur tot 15.00 uur in het lokaal voor oudereducatie.

Voorlichtingsmiddag Dokters van de wereld
Donderdagmiddag (datum volgt) van 13.00 uur tot 15.00 uur in het lokaal voor oudereducatie.

Medische zorg voor iedereen! Informatie over waar u terecht kunt. Ongeacht uw status ALTIJD RECHT OP MEDISCHE ZORG! Alle ouders zijn welkom