Kindcentrum Zuidwal

Vanaf het schooljaar 2017 2018 hebben wij onze samenwerking met stichting Jeugdwerk nog meer aangetrokken. Dit hebben wij gedaan vanuit de gedachte van een Kindcentrum.

Stichting Jeugdwerk verzorgt al geruime tijd onze Voorschool de Zuidwal en biedt op de Zuidwalschool verlengde schooltijd activiteiten aan. Tevens biedt stichting Jeugdwerk ouderprojecten aan: Samenspel en speelochtend 0-4 jaar.

Zowel de Zuidwalschool, als stichting Jeugdwerk ervaart deze samenwerking als zeer prettig.

Dit bracht ons op de gedachte om deze samenwerking uit te breiden en te intensiveren. Zo is Stichting Jeugdwerk al geruime tijd bezig een speelotheek op de Zuidwalschool in te richten, samen met en door de ouders van de school.

Zo heeft stichting Jeugdwerk in het schooljaar 2017-2018 een voor- en naschoolse opvang op de school ingericht. Deze opvang zien wij niet alleen als een welkome aanvullende service naar de ouders, maar ook als een kans om onze samenwerking met stichting Jeugdwerk uit te breiden en te intensiveren.

Verder verzorgt Stichting Jeugdwerk de huiswerkbegeleiding voor kinderen uit de groepen 5 t/m 8.

Deze begeleiding gebeurt in nauwe samenwerking met ouders

Ons gezamenlijk beleidsplan zal ons helpen hier verder vorm aan te geven. Wij willen ook naar buiten treden als een Kindcentrum middels één herkenbaar logo.