Welkom op de site van de Zuidwalschool

De Zuidwalschool is een openbare basisschool in het centrum van Den haag. Onze school is gehuisvest in een prachtig  gebouw. Op dit moment zitten er ongeveer 210 leerlingen op onze school, verdeeld over 10 groepen.

Onze visie is
Zuidwalschool – “een goede voorbereiding op de toekomst in een veilige en liefdevolle omgeving”

Het lesgeven is het belangrijkste deel van ons werk en het individuele kind staat hierin centraal. Wij willen het beste uit ieder kind halen door een zo optimaal mogelijk onderwijsaanbod aan te bieden.

Wij vinden het heel belangrijk, dat uw kind in een veilig en liefdevolle schoolomgeving opgroeit. Wij willen dit uitstralen door als geheel team voor/na schooltijd buiten te staan, we benaderen kinderen/ouders met respect,
meestal kunt u zonder af te spreken in contact komen met de leerkracht, administratie en directie en in de
groep gebruiken we een gecertificeerde methode voor het vakgebied sociaal emotionele ontwikkeling.

Ouderbetrokkenheid vinden wij belangrijk. Zo is er iedere week oudereducatie op diverse niveaus en worden er tijdens het hele schooljaar door verschillende ouderactiviteiten georganiseerd. Wij investeren veel in een goede samenwerking met ouders en de buurt, omdat zij één van de belangrijkste pijlers vormen voor ons schoolbeleid. Binnen de school worden de bibliotheek en de speelotheek door ouders gerund. Er is een open ouder atelier. Op dit moment worden hier naailessen gegeven voor en door ouders.

Onze zorg voor uw kind staat op een hoog niveau. Deze mening is de Inspectie van Onderwijs ook toegedaan. Het Zuidwalteam doet er dan ook alles aan een deskundig en toegewijd team te zijn.

Nieuwsgierig geworden naar onze school? Kom gerust langs, proef de sfeer, spreek met ouders, kinderen en leerkrachten en ervaar hoe de kinderen op onze school leskrijgen en het naar hun zin hebben.

Wij, leerlingen, ouders en team van de Zuidwalschool,  zijn trots op onze school en willen dit graag met u delen!

U kunt een afspraak maken maar tijdens schooltijden staat de deur ook altijd voor u open!