De gesprekken worden ingepland in juni 2018. U ontvangt hiervoor tijdig een uitnodiging.