Peutergroepen a en b: Twee keer per jaar een oudergesprek. Hiervoor ontvangt u een uitnodiging.