De gesprekken worden ingepland in december van dit jaar. Hiervoor ontvangt u een uitnodiging.