Groep 7

 

Betreft: Voorlopig advies middelbaar onderwijs    

Den Haag, 2 juni 2020

 

Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van groep 7,

In de afgelopen jaren was de werkwijze van voorlopig adviezen op de Zuidwalschool om aan het einde van groep 7 een voorlopig advies te geven. Dit voorlopige advies wordt weloverwogen gemaakt door de leerkrachten van groep 7 en 8, de intern begeleider en de directie.

Bij het opstellen van het voorlopige advies wordt gekeken naar de resultaten van de reguliere CITO toetsen, de Entreetoets, de werkhouding in de klas, het maken van huiswerk en uiteraard de algemene indruk van de leerkracht.

Dit jaar zal de procedure vanwege de coronacrisis anders verlopen. Er is op dit moment onvoldoende tijd en ruimte om alle toetsen af te nemen en onvoldoende informatie om een weloverwogen advies te kunnen geven. Op 8 juni gaan de scholen weer open voor hele groepen en kunnen we de eerste stappen zetten om informatie te verzamelen om een voorlopig advies te kunnen geven. De tijd tot de zomervakantie is echter onvoldoende om alles te verzamelen en regelen.

Er is besloten het voorlopig advies op te schuiven naar het begin van groep 8. Tegen die tijd zijn er meer toets-resultaten bekend en is er hopelijk weer ruimte om gesprekken te voeren met ouders. Ongeacht de situatie verzekeren wij u dat er een gedegen advies voor uw kind komt. Waarbij wij de overdracht naar u goed en veilig regelen.

Wij hopen op uw begrip voor deze bijzondere situatie.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met meester Frank of meester Scholtens.

Met vriendelijke groet,

Meester Frank

 

 

Instructie Juf Zainab

Via de onderstaande hyperlink kunnen de leerlingen instructievideo’s bekijken die bij de les horen. Het gaat om rekenen en spelling.

Heel erg veel succes met je huiswerk en natuurlijk de groetjes van mij,

Juf Zainab

 

    • Nieuw bericht – donderdag 14 mei 2020                                Thuiswerk

 

Beste ouders/verzorgers van groep 7,

Deze week zijn wij weer gestart met halve groepen op de Zuidwalschool. Een proces dat onwennig is maar ondanks dat, goed is verlopen.

Uw kind gaat de komende periode twee dagen per week naar school. De overige drie dagen is uw kind thuis. Om te zorgen dat alle kinderen thuis ook voldoende werk maken is er elke week een takenlijst. Deze taken moeten aan het eind van de week afgerond zijn. Dit noemen we een weektaak.

Al het werk moet gemaakt worden en vervolgens mee naar school genomen worden ter controle. Hieronder treft u de weektaak van dinsdag 12 t/m woensdag 20 mei. U kunt als ouders controleren of uw kind voldoende werk maakt thuis.

Mochten er nog vragen zijn dan kunt naar school bellen.

Met vriendelijke groet,

Meester Frank

 

 

Weektaak maandag 11 mei t/m woensdag 20 mei
Groep 7 Naam:
Werk Gepland Gemaakt Controle
 
Rekenen Blok 8 – les 6 (geel) School
Blok 8 – les 7 (WB)
Blok 8 – les 8 (geel) School
Blok 8 – les 9 (blauw)
Blok 8 – les 10 (WB)
Rekentuin – 150 opdrachten
Taal Thema 6 – les 6A School
Thema 6 – les 6B
Thema 6 – les 7 School
Thema 6 – les 9 School
Thema 6 – les 10
Taalzee – 150 opdrachten
Spelling Thema 5 – les 13 A en B
Thema 5 – les 14 A en B
Thema 5 – les 15 A en B
Thema 5 – dictee School
Begrijpend lezen Nieuwsbegrip – Meisje met de parel – papier School
Nieuwsbegrip – XL
Werkblad – Ontstaan van Games
Lezen Leesboek – zelfstandig lezen – 30 min. School
Leesboek – zelfstandig lezen – 30 min. Thuis
Leesboek – zelfstandig lezen – 30 min. Thuis
Wereldoriëntatie Aardrijkskunde – Klimaat in Europa – les 3
Natuur – Zintuigen – les 3
Plandagen donderdag 14 mei
vrijdag 15 mei
maandag 18 mei
dinsdag 19 mei
woensdag 20 mei

 

*Nieuw bericht* – vrijdag 24 april 2020

Beste ouders/verzorgers van groep 7,

Vanochtend heb ik alle ouders gebeld. Helaas heb ik niet alle ouders aan de lijn gekregen. Na de meivakantie start de Zuidwalschool voor de helft weer op. Onder dit bericht vindt u de informatiebrief voor groep 7 vinden. Hierin staan de nieuwe regels van de Zuidwalschool.

Uw kind gaat na de meivakantie twee dagen per week een hele dag naar school.

Groep 7A start op donderdag 14 mei en komt daarna op maandag en donderdag naar school.
Groep 7B start op dinsdag 12 mei en komt daarna op dinsdag en vrijdag naar school.

Volgende week stuur ik alle ouders een brief per post om zeker te zijn dat iedereen op de hoogte is van dit nieuws. In deze brief staat ook in welke groep uw kind zit, 7A of 7B.

Voor nu een fijne vakantie gewenst.

Met vriendelijke groet,

Meester Frank

 

 

*Nieuw bericht* – vrijdag 24 april 2020 

Heropening Zuidwalschool

 

Informatie voor de ouders/verzorgers van de groepen 5, 7 en 8,

Beste ouders/ verzorgers,

Zoals u afgelopen dinsdag hebt kunnen horen van onze minister-president, kunnen de basisscholen in Nederland voor de helft geopend worden na de meivakantie. Hoe dit er precies uitgaat zien, is voor iedere school verschillend De maatregelen die de Zuidwalschool treft, worden in deze brief aan u uitgelegd.

Wij vinden het heel fijn om de kinderen weer te mogen ontvangen. Ook al zijn er bij enkele collega’s wel wat dubbele gevoelens.

Om deze start goed te kunnen organiseren, wil ik u eerst een aantal regels mededelen, waar wij ons, als school, aan te houden hebben. Buiten de RIVM regels om is besloten, dat er geen ouders de school in mogen en dat er mogen zelfs geen ouders op de speelplaats mogen worden toegelaten. Verder moet ik ook mededelen, dat het RIVM 1,5 meter als afstand hanteert voor leerkrachten onderling, zo goed als mogelijk 1,5 meter tussen leerkracht en leerling. De 1,5 meterregel tussen leerlingen is opgeheven.

Na de meivakantie gaan alle basisscholen weer van start. De daadwerkelijke startdata van de diverse scholen van ons bestuur zijn verschillend. De school moet de gelegenheid hebben om veel zaken goed, efficiënt en veilig te regelen voor uw kind. Dit kost tijd en dit gebeurt niet in de meivakantie. Daarom is maandag 11 mei de school de gehele dag nog gesloten. Er zijn dan geen kinderen. De eerste schooldag is op dinsdag 12 mei. Wanneer uw kind start leest u verderop in deze brief.

 

Hoe ziet het onderwijs en de organisatie eruit:

Iedere groep wordt ingedeeld in twee halve groepen: bijvoorbeeld groep beren a en beren b of groep 3 a en 3 b. De kinderen worden ingedeeld door de leerkracht en er wordt rekening gehouden met broertjes en zusjes. De a groepen worden verwacht op de maandagen ( behalve dag 11 mei) en donderdagen en de b groepen worden verwacht op dinsdagen en vrijdagen. Op woensdag is de school gesloten. Dit komt door onderbezetting van het team en voorbereidingswerkzaamheden voor de leerkrachten.

De leerkracht van de groep van uw kind gaat u persoonlijk berichten, hierbij wordt aangegeven in welke groep uw kind(eren) zit(ten) en wanneer uw kind(eren) verwacht wordt( worden).

Om alles veilig en efficiënt te laten verlopen willen we uw kind graag uitnodigen voor de hele dag met overblijf op school. Dit betekent een hele maandag- en donderdag voor de a groepen en een hele dinsdag- en vrijdag voor de b groepen. De overblijf wordt geregeld door de leerkracht van uw kind en is gratis. De leerkracht eet een boterham met de groep en er zal buiten gespeeld kunnen worden via een strak rooster. Er wordt buiten gespeeld in kleine groepen!

Uw kind wordt ‘s ochtends verwacht op school tussen kwart over acht en kwart voor negen. Van u wordt verwacht dat u afscheid neemt van uw kind voor de ingang van de speelplaats. Dit is niet het allerleukste maar wij moeten ons hier aan houden. Het is ook niet de bedoeling dat ouders voor de school in groepjes bij elkaar staan. Een RIVM-regel die ook hier gehanteerd moet worden. Het mag nu eenmaal niet!

Uw kind loopt dan vervolgens zelfstandig naar de groep en hier zal de juf of meester uw kind verwelkomen.

Uiteraard wordt er in de groepen aandacht besteedt aan deze uitzonderlijke tijd. Ieder kind heeft wel iets beleefd in de afgelopen tijd.

‘s Middags zal de schooltijd niet tot drie uur zijn. De school is eerder afgelopen, omdat de kinderen continu op school zijn geweest.

Voor de groepen 5, 7 en 8 betekent dit, dat zij naar huis gaan om 14.15 uur. Mocht het zo zijn dat er broertjes of zusjes bij de kleuters zitten, dan worden zij opgehaald uit de groep. De kleuters worden namelijk iets eerder opgehaald!

Verder zullen de gymlessen( zonder douchen) op de dinsdag gewoon doorgaan.

Is uw kind ziek( koorts, verkouden, hoesten ) dan kan uw kind niet naar school!

Verder wil ik u melden dat hygiëne van het aller grootste belang is in deze tijd. De school zal er voor zorgen dat er diverse schoonmaakrondes tijdens de dag door de school zijn ( ook de toiletten). Er zal in iedere groep handzeep, schoonmaakmiddel, doekjes, handdoekjes etc aanwezig zijn.

Met elkaar proberen we het zo goed mogelijk in te richten en zo veilig mogelijk de school open te stellen. We hebben uw medewerking echt nodig in deze moeilijke tijden. Samen gaat het lukken.

Hopend op uw medewerking

Met vriendelijke groet

Ferry Scholtens ( directeur Zuidwalschool)

 

*Nieuw bericht* – maandag 20 april 2020

Beste ouders/verzorgers van groep 7,

Vorige week hebben alle leerlingen het rapport en een nieuw werkboek mee naar huis gekregen. Morgen (dinsdag 21 april) ligt er weer een nieuw werkboekje klaar om opgehaald te worden, dit is het laatste boekje voor de meivakantie. Het boekje is deze week iets dikker omdat volgende week de meivakantie begint. Tijdens de vakantie wordt er geen werk uitgedeeld.

Situatie na de meivakantie

Op het moment van schrijven is nog niet duidelijk of de scholen na de meivakantie weer (gedeeltelijk) open gaan of dicht blijven.

Morgen (dinsdag 21 april) geeft premier Rutte een nieuwe persconferentie, dan zal blijken of de scholen weer (gedeeltelijk) open gaan of dicht blijven. Vervolgens gaat het bestuur van onze school (de Haagse scholen) in overleg, zij laten alle scholen op woensdag 22 april weten wat de nieuwe richtlijnen zijn. Op donderdag 23 april gaan wij vervolgens met de leerkrachten van de Zuidwalschool overleggen om te kijken wat wij als school gaan doen. Uiteraard zijn wij afhankelijk van de berichten van premier Rutte en de Haagse scholen. Op vrijdag 24 april ga ik mijn wekelijkse belronde houden, op dat moment kan ik meer duidelijkheid geven over de nieuwe situatie.

Mochten er nog vragen zijn dan kunt u telefonisch terecht bij de school via het telefoonnummer: 070-3633650 of een e-mail sturen naar: info@obszuidwalschool.nl

Met vriendelijke groet,

Meester Frank

 

 

*Nieuw bericht* – woensdag 8 april 2020

Beste ouders/verzorgers van groep 7,

Gisteren heeft u een nieuw pakket met werk voor thuis opgehaald. In dit pakket zit één brief voor u als ouder en één brief die speciaal aan de kinderen is gericht. Het is belangrijk dat beide brieven worden gelezen, de brieven geven uitleg over het werk. Verder zat er een nakijkboekje van het werk van vorige week bij en de Nieuwsbrief van de Zuidwalschool.

Rapporten 

In de nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat a.s. dinsdag 14 april de rapporten worden meegegeven. Helaas kan ik geen toelichting geven over de rapporten. Mocht u nu vragen over het rapport hebben, wilt u deze dan opschrijven? Dan kunnen we deze bespreken zodra de scholen weer open gaan.

Kamp 

Verder stond in de nieuwsbrief dat alle activiteiten tot aan de zomervakantie worden afgelast. Dit is besloten door ons bestuur (de Haagse scholen) en geldt voor alle scholen van ons bestuur. Dit is natuurlijk ontzettend jammer en ik snap de teleurstelling. Op dit moment is het echter ondenkbaar om een kamp met overnachtingen en uitstapjes te organiseren, ook niet als de scholen misschien weer open gaan. Gelukkig gaan wij op de Zuidwalschool twee keer op kamp, in groep 7 en in groep 8. We hebben in ieder geval volgend jaar nog om op kamp te gaan. Er zijn veel scholen waar de leerlingen alleen in groep 8 op kamp gaan, die kinderen sluiten hun basisschooltijd nu af zonder ooit op kamp te zijn geweest. Wat dat betreft hebben wij nog een beetje geluk.

Werkboek

In het werkboek van deze week zit erg veel werk. Ik heb geen rekening gehouden met Goede vrijdag en 2e Paasdag. De kinderen mogen het werk over twee weken verspreiden en dit hoeft pas op dinsdag 21 april af te zijn. Volgende week (dinsdag 14 april) zorg ik dat er iets minder werk in het boek zit zodat het haalbaar is om al het werk af te krijgen op 21 april.

Nieuwsbegrip/Rekentuin/Taalzee/Pluspunt

Alle leerlingen hebben toegang tot basispoort en kunnen hier oefenen met verschillende vakken. Het is mij inmiddels opgevallen dat niet alle leerlingen dit doen. Wilt u als ouder erop toezien dat uw kind ook online lessen maakt. Het is van belang dat ze blijven oefenen met de lesstof. Nieuwsbegrip is elke week verplicht om te maken, de andere drie onderdelen zijn niet verplicht. Het is uiteraard wel wenselijk als uw kind elke dag een kwartier per onderdeel op de computer werkt (mits dit mogelijk is).

Mochten er vragen zijn dan kunt u telefonisch contact opnemen met de Zuidwalschool: 070-3633650 of via info@obszuidwalschool.nl

Veel sterkte in deze rare tijden.

Met vriendelijke groet,

Meester Frank

 

 

*Nieuws bericht* – maandag 30 maart 2020

Betreft: Groep 7 – dinsdag 31 maart ’20

Beste ouders/verzorgers van groep 7,

Vorige week hebben alle leerlingen een werkboek mee naar huis gekregen. In deze envelop zitten de antwoorden van het werk van afgelopen week. Ook zit er een nieuw werkboek in voor aankomende week. In het werkboek zitten verschillende vakken zoals, begrijpend lezen, rekenen, spelling, taal, geschiedenis en creatief. Als uw kind een opdracht niet begrijpt mag het gebruik maken van internet om tot een antwoord te komen. Bij geschiedenis kan uw kind extra informatie opzoeken over les 3, deze gaat over Karel de Grote. Op de volgende site staat een leuk filmpje over Karel de Grote – https://schooltv.nl/video/vroeger-zo-karel-de-grote/

Op de achterkant van deze brief staat een aftekenlijst met alles lessen die gemaakt dienen te worden. Zo heeft u een overzicht van het werk dat gemaakt kan worden en kunt u zien hoe ver uw kind met het werk is.

Verder heeft uw kind de mogelijkheid om via internet te oefenen. In de afgelopen weken heb ik de leerlingen vrij gelaten om zelf te kiezen. Het online werk wil ik iets meer willen sturen. Begrijpend lezen, rekenen en taal zijn de belangrijkste vakken op de basisschool. Vandaar wil ik dat de leerlingen meer op deze gebieden gaan oefenen.

Graag zou ik willen zien dat de leerlingen elke week de les van Nieuwsbegrip; de basisles, woordenschat en andere tekstsoort maken. Tevens kunnen alle leerlingen oefenen in onze eigen methode Pluspunt (via Basispoort), hier zou ik willen zien dat alle leerlingen in blok 7 de oefeningen maken. Ik heb de digitale lessen ook toegevoegd in de aftekenlijst van aankomende week.

Alle informatie omtrent het thuis onderwijs kunt u terug vinden op de website van de Zuidwalschool. www.zuidwalschool.nl > groep 7 en op Mijn Schoolinfo.

Hier staat ook een instructie voor het werkstuk waar de leerlingen eventueel mee kunnen beginnen.

Het is belangrijk dat er elke dag wordt geoefend met de diverse vakken. De hoeveelheid werk geeft ruimte om dit in een week te plannen en te maken.

Mochten er nog vragen zijn dan kunt u telefonisch terecht bij de school via het telefoonnummer: 070-3633650.

Met vriendelijke groet,

Meester Frank

 

 

*Nieuw bericht* – vrijdag 27 maart 2020

Beste ouders/verzorgers van groep 7,

Afgelopen week heeft uw kind werk van de Zuidwalschool ontvangen. Aankomende week krijgt uw kind een nieuw pakket met werk, tevens zijn de antwoorden van afgelopen week toegevoegd.

Het werkboek kan op dinsdag 31 maart, tussen 08.30 en 15.00 uur worden opgehaald. 

Verder kan uw kind natuurlijk gewoon blijven oefenen op internet (Basispoort, Squla en Junior Einstein) of alvast beginnen met het werkstuk. Op de website: www.zuidwalschool.nl > groep 7 staat waar het werkstuk aan moet voldoen.

Verder heb ik vrijdag 27 maart geprobeerd alle ouders telefonisch te bereiken. Ik heb niet alle ouders weten te bereiken, aankomende maandag probeer ik de ouders opnieuw te bellen. Mocht u zelf vragen hebben, op maandag 30 maart ben ik zelf de gehele dag op de Zuidwalschool aanwezig. U kunt mij op deze dag bereiken op het telefoonummer van de school: 070-3633650.

Met vriendelijke groet,

Meester Frank

 

 

*Nieuw bericht* – maandag 23 maart 2020

Beste ouders/verzorgers van groep 7,

Sinds maandag 16 maart zijn alle scholen in Nederland gesloten vanwege het Coronavirus. De scholen zijn tot en met maandag 6 april gesloten en er is geen fysiek onderwijs mogelijk. Ook op de Zuidwalschool is dit het geval. Vorige week heb ik op de website van de Zuidwalschool: www.zuidwalschool.nl diverse oefenstof geplaatst. Het zijn voornamelijk online programma’s waar de leerlingen mee kunnen oefenen. Ik heb gezien dat veel leerlingen hier al mee bezig zijn, super goed!

Om te zorgen dat de leerlingen ook op een andere manier kunnen oefenen heb ik een werkboek gemaakt. Hier zitten de volgende vakken in: begrijpend lezen (3 lessen), rekenen (5 lessen redactiesommen en 5 lessen cijferen), spelling (4 lessen), taal (3 lessen) en creatief (3 lessen).

Dit werkboek kan op dinsdag 24 maart, tussen 08.30 en 15.00 uur worden opgehaald.

Verder kan uw kind natuurlijk gewoon blijven oefenen op internet (Basispoort en Squla) of alvast beginnen met het werkstuk. Op de website: www.zuidwalschool.nl > groep 7 staat waar het werkstuk aan moet voldoen.

Het werkboekje is NIET verplicht om helemaal af te maken. Als uw kind liever online oefent of het werkstuk wil maken vind ik dat goed. Het werkboekje is voornamelijk bedoelt wanneer u of uw kind extra oefenstof wil hebben.

Natuurlijk is het beter wanneer er elke dag wordt geoefend met de diverse vakken. De hoeveelheid werk geeft ruimte om dit in een week te plannen en te maken. Op dinsdag 31 maart kunt u nog een keer langskomen om nieuw werk op te halen. Ik zorg dat er dan een nieuw werkboek klaar ligt.

Mochten er nog vragen zijn dan kunt u telefonisch terecht bij de school via het telefoonnummer: 070-3633650.

Met vriendelijke groet,

Meester Frank

 

 

*Nieuw bericht* – vrijdag 20 maart 2020

Beste ouders en verzorgers van groep 7,

Zojuist heb ik alle ouders telefonisch proberen te bereiken. Het is fijn om te horen hoe zorgzaam iedereen is en hoe er binnen de gezinnen naar oplossingen wordt gezocht om verveling tegen te gaan. Er zijn veel kinderen al hard aan de slag gegaan via Basispoort en Squla. Wij als Zuidwalschool willen naast het digitale werk graag iets extra’s aanbieden. Daarom hebben we gekozen om werkbladen voor alle groepen te maken. Aanstaande dinsdag 24 maart kunt u of uw kind naar school komen om dit werk op te halen (tussen 08.30 en 15.00 uur). Er zijn werkboekjes beschikbaar voor alle klassen.

Voor vragen kunt terecht via het e-mail adres: info@obszuidwalschool.nl of bellen naar de school: 070-3633650.

Ontzettend bedankt voor jullie inzet en veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Met vriendelijke groet,

Meester Frank

 

 

*Nieuw bericht* – woensdag 18 maart 2020

Beste ouders en verzorgers van groep 7,

Afgelopen maandag heb ik een bericht geplaatst over thuis-onderwijs. Ik heb via basispoort diverse aanpassingen gedaan zodat het werk voor de leerlingen uitdagend is. De leerlingen hebben andere opdrachten bij rekentuin en taalzee gekregen. Verder kunnen de kinderen van Pluspunt de Oefensoftware gebruiken. Dit is nieuw en hebben ze nog niet eerder gedaan. Verder heb ik onder aan deze pagina een uitleg over een werkstuk geplaatst. Uw kind kan eventueel starten met het maken van een werkstuk.

Extra mogelijkheden om te oefenen zijn Squla en Junior Einstein:

 

www.squla.nl
van 8:00 uur tot 15:30 uur beschikbaar
Inlognaam: meesterfrank
wachtwoord: savethechildren

 

www.junioreinstein.nl

  • Klik op: Online oefenen (links boven)
  • Scroll naar beneden en kies het onderdeel dat je wilt oefenen (bijvoorbeeld taal)
  • Kies groep 7
  • Kies wat je wilt doen (bijvoorbeeld werkwoorden)
  • Kies het onderdeel dat je wilt oefenen. Het is fijn want dit kan op eigen niveau (één groen balletje is makkelijk, vijf groene balletjes is moeilijk).

Met vriendelijke groet,

Meester Frank

 

 

*Nieuw bericht* – maandag 16 maart 2020

Ha kinderen van groep 7,

Afgelopen vrijdag hebben we gesproken over het Coronavirus en de eventuele maatregelen. Zoals we samen al voorspeld hadden zijn jullie de komende weken verplicht thuis. Zorg dat je thuis op de hoogte blijft van het nieuws, kijk het (Jeugd) journaal en geloof niet alles wat er op Social Media staat (Fake news). Jullie zijn slim genoeg om goede bronnen te vinden en jezelf op de hoogte te houden van al het nieuws.

In de komende periode krijgen jullie geen les op school. We hebben gesproken over de dingen die je thuis kunt doen om toch te blijven oefenen. Dit doe je voor jezelf, zorg dat je dit ook serieus neemt. Jullie kunnen oefenen in basispoort via de thuis inlog.

Het is handig om thuis te oefenen met Taalzee, Rekentuin, Nieuwsbegrip en Pluspunt. Ik heb diverse dingen aangepast zodat het wat leuker en uitdagender is om te oefenen.

Als het inloggen niet lukt…. dan mag je me een e-mail sturen en dan zal ik een ander account voor je aanmaken. Mijn e-mailadres is: f.koole@obszuidwalschool.nl

Ik hoop dat het goed met jullie gaat en ik wens jullie veel sterkte toe de komende periode!

Jullie zijn kanjers!

Groetjes,

Meester Frank

 

 

Werkstuk groep 7

In groep 7 ga je voor het eerst een werkstuk maken. Dit is spannend maar ontzettend leuk om te doen. In deze brief leg ik uit hoe je een werkstuk moet maken en waar je op moet letten.

 

Het onderwerp

Het onderwerp van je werkstuk moet met aardrijkskunde, geschiedenis of natuur te maken hebben. Bij aardrijkskunde leg je uit hoe iets op de aarde eruit ziet en werkt, bij geschiedenis vertel je uitgebreid over een bepaalde periode in de geschiedenis (oorzaak, gevolg). Dat kan iets van de natuur zijn, maar ook iets dat door mensen veroorzaakt wordt.
Goede onderwerpen zijn: vulkanen, klimaatverandering,  aardbevingen, havens, kustbescherming, armoede, files, tsunami’s, toerisme in Nederland, de watersnoodramp, de Romeinen, de middeleeuwen, de Gouden eeuw, de 2e Wereldoorlog, het broeikaseffect, bedreigde dieren, uitvinders, elektriciteit enzovoort.

 

Hoe werkt het

De bedoeling is dat je zelf informatie gaat verzamelen. Er staat natuurlijk een hoop op internet: kinderwiki, schoolplein, google enzovoort (kijk goed of de bron/pagina betrouwbaar is!) Je kunt ook bij de bibliotheek een paar boeken halen (Dit kun je natuurlijk pas weer doen als de scholen weer open gaan!)

Je moet je werkstuk getypt inleveren. Je krijgt hier op school óók de tijd voor. Let op: je haalt het niet om je werkstuk alleen maar op school te maken. Zorg dat je ook een paar leuke plaatjes of tekeningen bij je werkstuk hebt. Zodat het er goed verzorgd uit ziet.

De voorkant

Op de voorkant staat duidelijk je naam, je groep en het onderwerp van je werkstuk.

De inhoudsopgave

Je begint je werkstuk met een inhoudsopgave. Deze heb je als huiswerk al eerder ingeleverd en met de meester besproken. In de inhoudsopgave staat wat er allemaal in je werkstuk in elk hoofdstuk zit en op welke bladzijde dat staat.

 

Hoofdstukken

Je werkstuk bestaat uit een aantal hoofdstukken. Elk hoofdstuk heeft zeker twee blaadjes. Het best verdeel je elk hoofdstuk nog in een paar alineaatjes. Het aantal hoofdstukken hangt een beetje van je onderwerp af.

 

De tekst

De bedoeling is dat je leest over je onderwerp. En daarna daar in je eigen woorden iets over zegt.  Je gebruikt wel de informatie uit je boek of van internet, maar kan het niet letterlijk overtypen natuurlijk! Uiteindelijk heb je tussen de tien en de dertig bladzijden in een normaal lettertype.

 

Voorwoord en nawoord

Voor je eerste hoofdstuk schrijf je kort een stukje waarom je dit onderwerp hebt gekozen.

Na je laatste hoofdstuk schrijf je kort een stukje over hoe je het werkstuk maken vond.

 

Bronvermelding

Het is belangrijk dat je opschrijft, waar je je informatie vandaan hebt gehaald. Bijvoorbeeld het boek en de schrijver. Of precies de website die je hebt bekeken. Dat wordt een kort lijstje aan het eind van je werkstuk.

 

Planning

Voorlopig is er nog geen planning omdat het nog niet duidelijk is wanneer de scholen weer open gaan. Dit hoor je op een later moment, ga ervan uit dat je het werkstuk halverwege de maand mei moet inleveren.

 

Veel succes!

Meester Frank

 

Inhoudsopgave

Naam:

Onderwerp:

Voorwoord
Hier vertel je kort over waarom je dit hebt gekozen blz. 1

Hoofdstuk 1

Hoofdstuk 2

Hoofdstuk 3

Hoofdstuk 4

Nawoord
Hier vertel je kort over hoe je het vond om het werkstuk te maken.

Bronvermelding
Dit is een lijst met waar je je informatie hebt gevonden