Groep 3

Welkom in groep 3!

Wij stellen ons eerst even voor. 
Op maandag en dinsdag staan juf Jacqueline en juf Monique voor de groep, op woensdag juf Jacqueline en meester Peter en op donderdag en vrijdag juf Barbara en meester Peter.
De klas wordt regelmatig in 2 groepen gesplitst, zodat de leerlingen meer aandacht krijgen. Dit kunnen bij lezen en rekenen weer heel andere groepen zijn. De groepen worden samengesteld n.a.v. de leerbehoeften van de kinderen.
U kunt altijd bij ons terecht met vragen, mededelingen en opmerkingen.
Spreek ons gerust aan.
We hebben twee keer in de week gymles. De lessen worden verzorgd door onze gym-meesters, meester Jos en meester Patrick.
We gymmen op dinsdag van 8.30 uur tot 9.15 uur.
We gymmen op vrijdag van 9.30 uur tot 10.30 uur.
Verder hebben de kinderen op dinsdag en donderdag pauzesport.
We gaan er een geweldig en leerzaam jaar van maken met elkaar.

Wij hebben er zin in!