Ouderbetrokkenheid

Als ouders en school goed samenwerken, is de kans groot dat kinderen zich goed ontwikkelen.

Betrokken ouders, zowel op school als thuis, zijn dus ontzettend belangrijk. Reden voor ons om te proberen de ouderbetrokkenheid op onze school zo groot mogelijk te laten zijn. Om dit doel te bereiken neemt de Zuidwalschool deel aan een aantal projecten en verzorgd heel veel activiteiten. Deze kunt u allemaal vinden in de kalender op de startpagina. U kunt hier informatie en data vinden over informatieavonden, ouderavonden/oudergesprekken, feesten, cursussen, Nederlandse lessen voor ouders en nog veel meer.

Ouderbetrokkenheid bij de methode Piramide
De onderbouw en de peuterspeelzaal werken met de methode Piramide, waarbij de ouders iedere dag welkom zijn bij de spelinloop. Gedurende het schooljaar worden er activiteiten georganiseerd voor en met onze ouders. Let u op de nieuwsbrieven en de site (ouders, activiteiten).

LOGO 3000
De groepen 1 en 2 en de voorschool gebruiken samen met de ouders het woordenschat-programma LOGO 3000. Iedere gezin uit deze bouw krijgt van de school een licentie om dit programma thuis te gebruiken. Wij gaan er dan ook vanuit dat met uw inzet de woordenschat van uw kind zal worden vergroot.

Bibliotheek
Op dinsdag en donderdag kunt u in de ochtend bij ons in de bibliotheek terecht om boeken te lezen en te lenen. Van 8.15 uur tot 9.00 uur bent u van harte welkom met uw peuter of kleuter.

Speelotheek
Op maandag en vrijdag kunt u bij ons in de speelotheek terecht in de ruimte direct tegenover de ingang van de school. Daar vind u spel- en ontwikkelingsmateriaal voor groot en klein! Van 15:15 tot 15:45 uur bent u van harte welkom met uw kind, gewoon om even gezellig te spelen of om iets leuks mee naar huis te nemen. Eenmalige kosten voor een heel jaar gebruik van de speelotheek bedragen slechts vijf euro per kind!