Groep 4

Welkom op de website van groep 4! 

In onze klas zitten 10 jongens en 10 meisjes. Op maandag en

 dinsdag staat juf Farida voor de groep, op woensdag en donderdag verdelen juf Farida en juf Ingrid de groep, op vrijdag staat juf Ingrid voor de groep.

Wij hebben twee keer per week gymles van meester Jo

s en meester Patrick.

Wij gymmen op dinsdag van 9.15 uur tot 10.00 uur en op
                          vrijdag   van 9.30 uur tot 10.30 uur.      

 De afspraak is dat alle kinderen na de gym douchen!!

In groep 4 leren wij: 

  • zelfstandig werken
  • samenwerken
  • ons aan de regels te houden
  • goed luisteren (ook naar elkaar)
  • elkaar te helpen

We leren dit bij verschillende vakken: rekenen, taal, schrijven, verkeer, spelling, woordenschat, technisch lezen, begrijpend lezen, wereldoriëntatie en vertellen.

 

 

 

Les levende dier.

Het ging over een slang.

Meester Mees onze stagiair heeft deze les gegeven.

De leerlingen waren heel betrokken bij de les.